preloader logo

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AJUTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19AL SECTOR DELS FIRAIRES, ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS (NOCES, MICES I ESPORTS) I BALNEARIS I BANYS DE MALLORCA

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme i amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, vol pal·liar els efectes que generen les mesures per controlar la covid-19 i contribuir a mantenir la xarxa de negocis.

Sempre que hagi patit una minva de facturació d'un 50% entre el mesos de desembre de 2020-gener 2021, en relació amb desembre 2019 i gener 2020. Si ets titular d'una empresa del sector firaire, organitzadors d'esdeveniments o balnearis o banys i constes d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'AEAT amb una excepció per els firaires, pots accedir a un ajut de 3.000€ per centre de treball o establiment.

 Epígraf de l'IAE:
663.1 Comerç a la menuda fora de un establiment comercial permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats.
 965.2 Espectacles a l'aire lliure (excepte espectacles taurins).
981 Jardins, parcs d'esbarjo o d'atraccions i aquàtics i pistes de patinatge.
981.1 Curiositats, béns naturals o artificials, en parcs, castells, grutes, coves, ...
981.2 Jardins d'esbarjo en els quals l'entrada és per preu.
 981.3 Parcs d'atraccions, inclosos els aquàtics i anàlegs, de caràcter estable.
982.4 Altres atraccions, comerç al detall i serveis de restauració propis de fires i verbenes, fora de l'establiment permanent.

Organitzadors d'esdeveniments (noces, MICE, esports)
989.2 Serveis d'organització de congressos, assemblees i similars.
968.2 Organització d'espectacles esportius en instal·lacions que no siguin de titularitat dels organitzadors.

Altres
9422 Balnearis i Banys

El termini de sol·licitud de la convocatòria de l'ajuda s'iniciarà el 21/02/2021 i finalitzarà el dia 15/03/2021 a les 23.59 h o fins a exhauriment del crèdit.
Trobarà més detalls de la mateixa al document adjunt,  la publicació del BOIB.

Els presents ajuts són compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció procedent de qualsevol entitat del sector públic o privat.
Aquest ajut és incompatible amb la percepció de subvenció concedida per la Fundació Mallorca Turisme per pal·liar els efectes de la
covid-19.

S'han simplificat els requisits i la documentació, perquè l'accés a aquests ajuts sigui el més senzill possible. Aquí podràs accedir a tota la INFORMACIÓ i fer la TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA de la subvenció.

Es necessari que es llegeixi el document de les bases de la convocatòria, per tal d'estar informat de la documentació a adjuntar, obligacions i altres detalls sobre l'ajuda.
Així mateix, es pot accedir a la pàgina general de l'ajuda a través del següent enllaç: www.ajutsmallorca.com per més informació.

PUNTO PIU Ajuntament d'Inca
T. 971 100 025
prpromocio@ajinca.net