preloader logo

Part Social

L’Ajuntament d’Inca destinarà tots els recursos humans, materials i econòmics per intentar pal·liar la situació provocada per la lluita contra el COVID-19. Especialment, el consistori està focalitzant els seus esforços en l’Àrea de Serveis Socials per garantir que tots els ciutadans tenen cobertes les necessitats bàsiques i no deixar ningú enrere.

Així doncs, aquestes són les primeres mesures de caràcter social aplicades per l’Ajuntament d’Inca enfront del COVID-19

Partida extraordinària de 450.000 €
25 noves altes al Servei d’Atenció a Domicili
1.635 expedients actius
243 persones amb teleassistència
Ajuts a 200 famílies vulnerables amb targetes per adquirir aliments de 100  € mensuals
Implantació del Punt d’Informació Únic T. 971 100 025
Augment del ajuts econòmics a les famílies en situació de vulnerabilitat d’un 50 %
Col·laboració amb l’Hospital d’Inca per dur la medicació dels malalts a casa
Augment de beneficiaris d’aliments d’un 45 %
Ampliació de la plantilla de Serveis Socials amb 2 treballadors/ores socials i socials i 1 Psicòleg/òloga
Manteniment dels llocs de feina a l’Ajuntament i a les empreses contractistes. Flexibilització i conciliació laboral
Coordinació permanent amb Caritas, Creu Roja i Inca Viva


Més info:
Punt d’Informació Únic T. 971 100 025 · piu@ajinca.net · www.incaciutat.com/piu