preloader logo

Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19

Consell de Mallorca

Atorgar ajudes per pal·liar l'impacte econòmic derivat de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 Destinataris
Les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les empreses amb una plantilla de cinc persones o menys

+Info