preloader logo

Bons Reiniciam Inca

Bons Reiniciam Inca són bons de descompte impulsats per l’Ajuntament d’Inca per fomentar el consum al comerç local. S’ofereix als clients un descompte de 15 euros per cada compra que realitzin superiors als 30 euros. Així, qui accedeixi a un establiment adherit al programa tindrà dret a bescanviar un bo per cada 30 euros de compra amb un màxim de 4 bons per persona. Aquesta iniciativa compta amb el suport tècnic de la Cambra de Comerç de Mallorca


https://bonsreiniciaminca.com/ca