preloader logo

´Comerç i Escola´, una proposta didàctica per acostar als mes petits al teixit comercial

Alumnes de 1r i 2n de primària han participat en el Programa “Comerç i Escola”"Comerç i escola" és un programa de l'IDI en el qual ha col·laborat l'Ajuntament d'Inca amb l'objectiu que l'alumnat dels centres escolars es familiaritzi amb el petit comerç.
Entre els objectius del programa destaquen:
- Acostar als alumnes del primer cicle de Primària al teixit comercial del municipi.
- Donar a conèixer l'oferta del comerç minorista: veure la diversitat de comerços de la localitat i dels productes i serveis que ofereixen.
- Captació de nous clients: sensibilitzar a nens i joves perquè coneguin i comprin a les botigues de la seva localitat.
Fins al moment els nens han realitzat 2 excursions amb 2 col·legis locals(CEIP Miquel Duran i Saurina Col.legi Beat Ramón Llull) i estan tenint l'oportunitat de visitar tant els comerços tradicionals com les botigues més innovadores del municipi.
Cal destacar que amb el material didàctic Anem a conèixer el comerç de..., el professor i els alumnes poden treballar dins de l'aula una vegada realitzada la visita.
En les pròximes setmanes continuarem amb aquest projecte perquè nous col·legis d'Inca puguin unir-se a aquesta iniciativa.