preloader logo

Foment de l'economia circular empresarial com a instrument per a la recuperació

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha llançat una nova convocatòria d'expressió d'interès per fomentar l'economia circular en l'àmbit de l'empresa. L'objectiu és identificar l'estat del mercat entorn de projectes d'aquest àmbit.

El MITECO obre aquesta consulta de manifestacions d'interès per recaptar la informació que permeti la construcció i el desenvolupament de les línies estratègiques d'actuació per al foment de l'economia circular en l'àmbit de l'empresa.

L'Estratègia Espanyola d'Economia Circular (EEEC), Espanya Circular 2030, aprovada al juny de 2020, estableix les bases per impulsar un nou model de producció i consum en el qual el valor de productes, materials i recursos es mantinguin en l'economia durant el major temps possible, en la qual es redueixin al mínim la generació de residus i s'aprofitin amb el major abast possible els que no es poden evitar. L'Estratègia contribueix així als esforços d'Espanya per aconseguir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l'ús dels recursos i competitiva.

En el procés d'implementació de l'economia circular per a la transició a aquest nou model econòmic, és fonamental el paper que han de jugar els agents econòmics i socials. Per això, s'ha previst la realització d'inversions en el sector empresarial, concretament en projectes que puguin emmarcar-se en les principals línies d'actuació de l'Estratègia.
El termini per presentar propostes finalitza el 26 de febrer.
Més informació

Font: IDI