preloader logo

Inca aplica una reducció de més de 56.000 euros del padró de mercats a causa de la COVID-19

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat la minoració del padró de mercats del 2020 amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, pel qual se suspenien, entre altres activitats, tots els mercats a excepció de les parades de fruita, verdura i alimentació dels mercats setmanals. D’aquesta manera, així com es va acordar, s’ha retornat a totes les persones venedores que així ho han sol·licitat la quantia de la taxa corresponent al nombre de mercats que no han pogut muntar la seva paradeta a causa de la COVID-19.

D’altra banda, l’any passat es va modificar també el reglament regulador de mercats amb la finalitat que totes aquelles persones que es troben en algun dels casos de situació de risc enfront de la COVID-19 establerts pel Centre de Control i Prevenció de Malalties (CDC) puguin demanar una excedència. Així doncs, el consistori ha acordat també l’aprovació de les sol·licituds d’excedència dels que han presentat la corresponent documentació justificativa.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Inca ha descomptat als placers i placeres la quantitat total de 56.562,49 euros, corresponent a la taxa d’ocupació de la via pública amb parades i casetes en el mercat setmanal del 2020. Ara més que mai, hem de fer un esforç per adaptar les ordenances municipals a la situació actual i establir bonificacions que contribueixin a pal·liar els efectes econòmics provocats per la COVID-19.

Finalment, cal destacar que lAjuntament d’Inca va aprovar, a final d’any, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels mercats d’Inca. El nou reglament estableix noves tarifes per a cada zona, en funció dels diferents períodes de temps (anual, semestral, trimestral, mensual i diària). D’aquesta manera, la taxa s’ha reduït una mitjana d’un 15% amb la finalitat de premiar la fidelitat dels venedors que participen en el mercat d’Inca durant tot l’any.