preloader logo

L’Ajuntament d’Inca adjudica 466.000 euros en ajudes directes a autònoms, comerciants i restauradors

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat l’adjudicació de 466 ajudes directes a comerciants, restauradors, autònoms i petits empresaris, en el marc de la línia de subvencions «Reiniciam Inca». Així doncs, s’han atorgat un total de 466.000 euros, 1.000 euros per sol·licitud, els quals començaran a ingressar-se ja a partir de la pròxima setmana amb la finalitat de contribuir a pal·liar els efectes econòmics derivats de la COVID-19.

Podien sol·licitar aquesta subvenció tots els negocis que s’han vist obligats a tancar els seus comerços i empreses arran de les mesures implantades per fer front al coronavirus, així com els que, sense haver tancat, han vist reduïts considerablement els seus ingressos. D’aquesta manera, l’objectiu de la línia d’ajudes és impulsar la reactivació econòmica del municipi i la recuperació de l’activitat comercial i empresarial.

En aquest sentit, cal recordar que d’ençà que es decretà l’estat d’alarma l’Ajuntament d’Inca ha activat un complet paquet de mesures fiscals, socials i econòmiques per reduir l’impacte de la COVID-19, en el marc del pla «Reiniciam Inca». Entre les ajudes implementades per ajudar comerciants, restauradors i empresaris, destaca la derogació de l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. A més a més, el paquet de mesures adoptades inclou la reducció del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que s’han vist afectats per les restriccions establertes durant el confinament, i que no podien desenvolupar la seva activitat a causa de les restriccions.