preloader logo

L’Ajuntament d’Inca descomptarà els fems als negocis que hagin de tancar a causa de les noves restriccions

Els bars, cafeteries i restaurants, durant 2021, tampoc hauran d’abonar la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

L’Ajuntament d’Inca retornarà la part proporcional del rebut de fems a tots aquells negocis que hagin de tancar i no puguin desenvolupar la seva activitat durant els pròxims dies, en compliment de les noves mesures decretades pel Govern de les Illes Balears en el nivell 4 que estableix una situació de risc extrem. Donat que la quota de 2021 ja s’ha cobrat, per sol·licitar el reintegrament dels diners els interessats han de realitzar una instància general.

En aquest sentit, recordar que el consistori inquer ja va adoptar aquesta mateixa mesura durant l’estat d’alarma i va aplicar una reducció en el rebut de fems a tots aquells locals i comerços que es varen veure afectats per les restriccions establertes. “Ara més que mai hem d’estar al costat dels nostres ciutadans i empresaris, especialment els autònoms. Per això, anam aprovant importants mesures fiscals per tal de suspendre i flexibilitzar el cobrament de taxes i tributs municipals amb la finalitat de contribuir a reduir els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada per la COVID-19”, explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

A més a més, l’Ajuntament d’Inca ha derogat també l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. D’aquesta manera, els bars, cafeteries i restaurants no hauran de pagar per les seves terrasses durant 2021. De fet, enguany ja només s’ha liquidat el període de l’1 de gener al 13 de març. D’altra banda, el consistori inquer també ha acordat que no cobrarà els cànons administratius als concessionaris dels dos bars municipals, un d’ells ubicat al Poliesportiu Mateu Cañellas i l’altre al Parc de les Illes Balears, fins que no s’aixequin les noves restriccions.

Així mateix, també s’ha derogat l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per l’ocupació de sòl públic per quioscos i parades de taxi. Així doncs, durant el pròxim any 2021 els taxis i quioscos de la capital del Raiguer no hauran de pagar aquesta  taxa municipal. A més, durant aquest any 2020, l’Ajuntament ha retornat també la quantitat proporcional del tribut al període en què no hagin pogut desenvolupar la seva activitat, per culpa de l’estat d’alarma.

En darrer lloc, una vegada més, d’acord amb les noves restriccions que afecten l’hostaleria i entren demà en vigor, es permetrà l’ampliació de les terrasses de bars, cafeteries i restaurants. La finalitat d’aquesta actuació és garantir el compliment de totes les mesures sanitàries i contribuir a fer que els restauradors puguin seguir desenvolupant la seva activitat. Totes aquestes sol·licituds s’han de tramitar a través del correu electrònic urbanisme@incaciutat.com per tal que el departament d’urbanisme estudiï cada cas de manera individualitzada per proposar la solució més adient en el menor temps possible.

Per acabar, recordar que el Punt d’Informació Únic de l’Ajuntament d’Inca (PIU) segueix actiu. Aquest servei d’atenció gratuït està a disposició de tots els inquers i inqueres per resoldre qualsevol dubte que puguin tenir entorn de les mesures, restriccions o ajudes econòmiques i socials vigents per fer front a la crisi provocada per la COVID-19. Es pot contactar amb el PIU a través del número de telèfon 971 100 025 i el correu electrònic piu@ajinca.net. També es pot sol·licitar cita prèviament a través de la web: https://incaciutat.com/piu