preloader logo

Noves ajudes de la Cambra d'Espanya destinada a dones emprenedores

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navgació d'España, conscient de la importància de la sensibilització de les dones i el seu entorn cap a l'autoocupació i l'activitat empresarial, té en funcionament el Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM), amb el suport del Fons Social Europeu (FSE).
El propòsit del Programa és que sigui un instrument eficaç per a la creació d'empreses liderades per dones, acompanyant-les en tot el procés, des que s'inicia una inquietud emprenedora o es desenvolupa una idea de negoci fins que es realitza un pla de negoci, un pla de modernització o ampliació de la empresa ja constituïda.
En aquest marc des de Cámara España es posa en marxa una convocatòria amb dues línies d'ajudes per a aquelles dones que han posat en marxa el seu negoci en l'últim any


Línia 1. Nova activitat empresarial amb alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la mutualitat del col·legi professional corresponent i en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) de dones desocupades.
Enllaç a la documentació i tràmit electrònic

Línea 2. Finançament de les despeses directes necessàries per a la posada en marxa de la nova activitat empresarial.
Enlllaç a la documentació i tràmit electrònic

Quantia de les ajudes:
Línia 1. Podran percebre una ajuda a tant alçat de 600€
Línia 2. La posada en marxa de la nova activitat empresarial i/o professional duta a terme per dones emprenedores que han constituït la seva empresa en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud rebran una ajuda econòmica de fins a 2.000€

Termini de presentació de sol·licituds fins al 18/12/2020
Més informació: Programa Ajuda Emprenedoria Femenina 2020
Preguntes o dubtes: soportepoefe@camara.es

Font: IDI