preloader logo

Reactivació econòmica: La Mesa de Diàleg Social amplia els supòsits per a la distribució dels ajuts de 855 milions adreçat a empreses i autònoms afectats per la COVID19

La convocatòria s’obre a gairebé totes les activitats productives i s’incorpora la possibilitat de justificar pèrdues per accedir als fons estatals

El termini per presentar sol·licituds s’amplia dues setmanes, fins el 12 de juliol, després d’haver-ne rebut fins ara més de 5.200

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidit avui una Mesa de Diàleg Social per fer un seguiment de la convocatòria d’ajuts a empreses i autònoms per fer front a les conseqüències derivades de la COVID19, de 855 milions. Durant la reunió, s’han plantejat un seguit de mesures per ampliar els supòsits per a la distribució d’aquest fons estatal i aconseguir així un major nombre de sol·licituds, que a dia d’avui ja eren 5.202 en el conjunt de les Illes.

Tres són els principals aspectes que s’han abordat: s’amplia el ventall d’activitats econòmiques incloses a la convocatòria a tots els sectors productius; s’amplia el termini per presentar sol·licituds dues setmanes més, fins al dilluns 12 de juliol; i s’ampliaran els conceptes pels quals una empresa o un empresari autònom podrà demanar ajuts en base a una justificació de pèrdues entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021. Aquest supòsit amplia l’actual criteri pel qual els ajuts només s’autoritzaven per reduir deute.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, han explicat les novetats d’aquesta convocatòria d’ajuts durant una compareixença posterior a la reunió de la Mesa de Diàleg Social.

Ampliació a tots els CNAE d’activitats productives
En primer lloc, la Mesa de Diàleg Social ha decidit ampliar al màxim el ventall d’activitats econòmiques incloses als ajuts. Així, totes les empreses de pràcticament tots els CNAE podran acollir-s’hi, a excepció del sector d’entitats financeres i d’assegurances, i per a Activitats de les llars.

D’aquesta manera es repesquen aquells sectors que haguessin pogut quedar desquadrats en l’anterior classificació. Per tant, els ajuts es fan extensius a tots els sectors d’activitats productives de les illes, a totes les empreses i a tots els empresaris autònoms.

Ampliació del termini de sol·licituds
Finalment, i per donar marge a les empreses i autònoms a estudiar aquests nous supòsits, la Mesa de Diàleg Social ha acordat ampliar quinze dies més la presentació de les sol·licituds d’ajuts. D’aquesta manera, el termini s’allarga fins el 12 de juliol. Es preveu que els primers pagaments s’iniciaran a finals del mes de juliol.

Possibilitat de justificar pèrdues
A més, la convocatòria ampliarà els conceptes pels quals una empresa o un autònom podrà acollir-se als ajuts si va caure la seva facturació més d’un 30% el 2020 respecte de l’any anterior, incloent-hi com a nou concepte la justificació de pèrdues en el període elegible (entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021).

Aquest fet té dues implicacions. D’una banda, s’amplien els conceptes i, per tant, la quantitat de l’import que podran rebre els sol·licitants que ja havien iniciat el tràmit per deutes. D’altra banda, aquells sol·licitants que complien tots els requisits de la convocatòria excepte el de tenir deutes pendents, ara sí que podran demanar l'ajut.

D’aquesta manera, es dona entrada a aquells empresaris que van cancel·lar els seus deutes amb recursos propis i que fins ara es trobaven exclosos de l’ajut, flexibilitzant així un dels requisits importants de la convocatòria.

Per accedir als ajuts justificant pèrdues, caldrà presentar una informe d’auditoria per acreditar la sol·licitud, que s’haurà de presentar en la fase de justificació, una vegada cobrat l’ajut.

Publicacions al BOIB
Dissabte, dia 26, es publicarà al BOIB l’inici de modificació de l’Ordre referida a l’ampliació de CNAE i a l’ampliació del termini de sol·licituds. Així mateix, i després de les consultes tècniques al Ministeri d’Economia, està en fase de redacció i supervisió jurídica la part que inclou l’acreditació de pèrdues per accedir als ajuts, aspecte que es publicarà la setmana que ve en el BOIB.

5.202 sol·licituds en 10 dies
Com a balanç, en aquests primers 10 dies des de l’obertura del termini per presentar les peticions, el sistema telemàtic habilitat per l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) al web ajutscovid.atib.es ha comptabilitzat 5.202 sol·licituds, actualitzades a migdia d’avui dimecres. La distribució per illes és: 3.819 a Mallorca, 594 a Menorca, 674 a Eivissa i 103 a Formentera. A més, s’han rebut 12 sol·licituds corresponents a empresaris amb domicili fiscal fora de les Illes i amb establiment permanent a la Comunitat.

La línia d’atenció telefònica específica per a aquesta convocatòria (971 678 444) ja ha atès 3.700 consultes. Pel que fa al correu electrònic (ajutscovid@atib.es), hi han arribat 2.400 peticions d’informació, que ja ha estat contestades.