preloader logo

Reempresa, un nou servei de l'IDI

L’IDI posa en marxa el servei Reempresa, un model innovador d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció.

L’objectiu del nou servei és evitar més tancaments d’empreses causats per la falta d’un relleu que pugui agafar el testimoni del negoci. Per una altra banda, Reempresa també suposa una oportunitat per a les persones que volen iniciar un projecte empresarial, ja sigui perquè estan a l’atur o volen autoocupar-se i convertir-se en el seu propi cap.

El programa Reempresa posa a l'abast de les persones emprenedores un mercat d’empreses petites i mitjanes que per algun motiu (jubilació, motius de salut, etc.) estan valorant tancar. Això permet adquirir una empresa i fer-la créixer sense necessitat de crear-la de zero.

Reempresa ofereix assessorament personalitzat, neutral i gratuït a les dues parts per a l’elaboració del pla de cessió i d’empresa, així com acompanyament durant tot el procés de transmissió de l’empresa.

A la web de l’IDI, hi ha un mercat virtual (Marketplace) en el qual es podrà consultar l’oferta de negocis que es volen cedir i les persones emprenedores que cerquen un negoci, perquè les dues parts es puguin trobar. Un cop hi ha un interès, es posa en marxa tot un el procés d’acompanyament perquè la cessió sigui viable, i aconseguir així que el cedent vengui el negoci i en recuperi la inversió, i que la persona emprenedora adquireixi un negoci que ja està en funcionament per fer-lo créixer.

A més, des de l’IDI s’estan preparant un conjunt de convenis amb altres entitats perquè Reempresa arribi a tot el territori de les Illes Balears. L’objectiu és que Reempresa compti amb una xarxa de delegacions que atenguin totes les peticions d’arreu de les Illes.

Reempresa és una realitat gràcies a l’acord signat entre l’IDI i Fundació Cecot Innovació de Catalunya per posar en marxa el programa a les Illes Balears, aprofitant el seu coneixement i experiència adquirida en els darrers anys, amb més de 3.000 reempreses d'èxit i més de 7.400 llocs de treball salvaguardats (dades fins desembre de 2020).

Què és Reempresa?
En els darrers anys, s’han dedicat molts recursos a la creació de noves empreses. Però tant o més important és mantenir les empreses solvents per tal que segueixin funcionant i no hagin de tancar per manca de relleu empresarial. Per aquest motiu, Reempresa es planteja com un bon instrument per garantir al llarg del temps l’activitat d’empreses econòmicament viables.

Reempresa és un nou model de creixement empresarial que s’ha posat en marxa a nivell internacional i que ofereix nombrosos avantatges i beneficis, tant per al teixit empresarial com per a la societat d’una regió. En aquest sentit, Reempresa s’esforça per consolidar un nou model d’emprenedoria que inclogui empreses, empresaris i emprenedors i que alhora permeti la cessió de l’èxit empresarial de les Illes Balears a través de la transmissió d’empreses.

No es tracta d'un traspàs!
A través de Reempresa, un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. En la majoria de pimes, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part de la persona reemprenedora.
En estructurar el procés de Reempresa, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la història, especialment a l’esforç que s'ha fet en la creació i desenvolupament inicials de l’empresa. A més, amb la cessió d’empreses es reforça el teixit empresarial actual i de futur, i es promou un mercat susceptible de provocar creixement econòmic.
     
Beneficis de Reempresa
Reforç del teixit empresarial actual i de futur.
Oportunitats per a persones a l’atur.
Accés a una activitat empresarial en funcionament.
Continuïtat del teixit empresarial i industrial.
Més possibilitats i capacitats de generació de recursos que una nova empresa que comença de zero.
Evita la conflictivitat i judicialització dels processos empresarials de tancament.
Els tècnics i tècniques de l'IDI assessoren i acompanyen les dues parts interessades i ho fan de manera neutral i confidencial.
Reempresa és un servei gratuït finançat pel Govern de les Illes Balears.

Com t'ajuda l'IDI?
VULL CEDIR
Reempresa t’ofereix assessorament individual per a l’elaboració del teu pla de cessió, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa.

VULL REEMPRENDRE
Reempresa t’ofereix  assessorament individual per a l’elaboració del teu Pla de reempresa, assessorament i acompanyament durant tot el procés de transmissió.

MERCATS
Treballam per afavorir la transmissió d’empreses de l’àmbit del comerç de proximitat, d’empreses del sector industrial, etc. No perdis l’oportunitat i reemprèn!

OFICINES DE REEMPRESA A LES ILLES
El servei de reempresa s'ofereix des de la seu central de l'IDI a Palma i a la resta de municipis de les Illes Balears. Localitza la teva oficina més propera.


Font: idi.es