preloader logo

Càpsules

Compartir coneixement

L'Ajuntament d'Inca, de forma pròpia o en col·laboració amb diferents institucions o empreses, celebra a la nostra ciutat xerrades formatives amb la intenció d'ampliar coneixements i conèixer tendències, aspectes legals, fiscals i eines per a la millora de la gestió.